VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK

ONTMOETING

Op 24 mei 2022 is na een lange periode van lockdown een ontmoeting gehouden met de vrienden en vriendinnen  van de Stichting. De voorzitter gaf inzicht in de te verwachten werkzaamheden die in het gebouw moeten gaan plaatsvinden. Vooral de vernieuwing van het dak zal op termijn veel aandacht vragen. Gelukkig is, mede door de steun van de vrienden, al veel opknapwerk en restauratie gedaan. Langzaam neemt het vermogen van de Stichting toe, temeer omdat er verder geen kosten zijn.

Jan Heemstra van de tuincommissie heeft vervolgens verteld over de belangrijkste uitgangspunten die m.b.t. de tuin worden gehanteerd: “streven naar een parktuin vol kleur in alle jaargetijden”. Dit heeft al geleid tot een mooie en open tuin. Daartoe is de afgelopen jaren gekapt, gesnoeid en geplant.

De daaropvolgende rondleiding in de tuin werd ondersteund door het zojuist uitgebrachte boekje “Hemels Toeven aan de Parklaan“. Hierin staan de namen van de vele Bijbelse en volks-Bijbelse planten in de Parklaankerktuin vermeld. De tuin kwam helemaal goed tot zijn recht door de plensbui, die een aantal vrienden had weerhouden aan de avond deel te nemen.

De avond werd geanimeerd besloten met een hapje en een drankje.

 

WORD VRIEND!

De stichting wil graag personen die het gemeentelijk monument Parklaankerk een warm hart toedragen verwelkomen als vriend en donateur.

Wij denken o.a. aan de regelmatige bezoekers van het filmhuis, lezingen en debatten.

Veel bezoekers zijn gecharmeerd van het intieme en sfeervolle monument.

Wij willen hen graag binden aan het gebouw door van hen ook een financiële ondersteuning te vragen.

Het bestuur streeft ernaar minimaal éénmaal per jaar via een digitale nieuwsbrief de vrienden/donateurs op de hoogte te brengen van de activiteiten van de stichting.

Eens per jaar wil het bestuur een activiteit organiseren waarop vrienden en donateurs exclusief worden uitgenodigd.

U kunt vriend of donateur worden door uw belangstelling kenbaar te maken bij Wim Kroon, secretaris van het bestuur, via vrienden@parklaankerk.nl .

Van donateurs wordt een minimale donatie gevraagd van € 50,00; vrienden betalen € 100,00. U krijgt van de penningmeester daarover bericht.

De stichting heeft een culturele ANBI-status. Hiermee zijn donaties aan de stichting voor 125 % aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Parklaankerk zal verantwoording afleggen van zijn werkzaamheden via verslaglegging op de website van de stichting, via nieuwsbrieven aan de aangesloten vrienden/donateurs en naar het bestuur van de Parklaankerk.