VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK

De stichting wil graag personen die het gemeentelijk monument Parklaankerk een warm hart toedragen verwelkomen als vriend en donateur.

Wij denken o.a. aan de regelmatige bezoekers van het filmhuis, lezingen en debatten.

Veel bezoekers zijn gecharmeerd van het intieme en sfeervolle monument.

Wij willen hen graag binden aan het gebouw door van hen ook een financiële ondersteuning te vragen.

Het bestuur streeft ernaar minimaal éénmaal per jaar via een digitale nieuwsbrief de vrienden/donateurs op de hoogte te brengen van de activiteiten van de stichting.

Eens per jaar wil het bestuur een activiteit organiseren waarop vrienden en donateurs exclusief worden uitgenodigd.

U kunt vriend of donateur worden door uw belangstelling kenbaar te maken bij Wim Kroon, secretaris van het bestuur, via vrienden@parklaankerk.nl .

Van donateurs wordt een minimale donatie gevraagd van € 50,00; vrienden betalen € 100,00. U krijgt van de penningmeester daarover bericht.

De stichting heeft een culturele ANBI-status. Hiermee zijn donaties aan de stichting voor 125 % aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Parklaankerk zal verantwoording afleggen van zijn werkzaamheden via verslaglegging op de website van de stichting, via nieuwsbrieven aan de aangesloten vrienden/donateurs en naar het bestuur van de Parklaankerk.