ANBI

Afbeeldingsresultaten voor ANBI Logo

De stichting Vrienden van de Parklaankerk heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), RSIN-nummer 860057252. Hierdoor kan doneren aan de Vriendenstichting plaatsvinden onder gunstige voorwaarden. Giften zijn voor 125 % aftrekbaar van de belasting.

 

Als U voornemens bent om een periodieke schenking te doen gedurende vijf jaar of meer, dan is de schenking zonder drempelbedrag voor 125 % aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De penningmeester licht u graag in over hoe dit te regelen. Zie ook de website van de belastingdienst: www.belastingdient.nl.