JAARVERSLAG 2019

Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van de Parklaankerk

Bestuur en doelstelling

De Stichting is op 15 mei 2019 opgericht door Maaike Luykx (bestuurslid),  Neeltje Schravesande (bestuurslid), Wim Kroon ( secretaris), Arthur Modderkolk ( penningmeester) en Rits Verkerk               ( voorzitter). De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Doelstelling is het in stand houden van het gebouw Parklaankerk aan de Parklaan 7 te Driebergen zodat een veelvoud van culturele activiteiten gebruik kan blijven maken van het gebouw. Daarvoor wil de Stichting gelden inzamelen voor het onderhoud .

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar diverse keren vergaderd waarbij het belangrijkste onderwerp  het promotieplan was om vrienden te werven die de Stichting financieel willen gaan ondersteunen.

Onderdelen van het promotieplan waren het opzetten van een website die belangeloos door André Droogers is gemaakt en een flyer die belangeloos is ontworpen door Roel Vermaas.

Vriendenavond

Op 26 november 2019 werd in de Parklaankerk de eerste vriendenavond gehouden waar circa 30 belangstellenden aanwezig waren. Aan  wethouder Hans Waaldijk werd door de voorzitter van de Stichting het eerste exemplaar van de flyer uitgereikt. Verder hield Jan Heemstra een presentatie over de geschiedenis van het gebouw en verzorgde Nico Munk, een van de vaste pianisten bij de zondagse vieringen, een muzikaal intermezzo. Ook werd het programma van het filmhuis voor het eerste deel van 2020 gepresenteerd. Het was een zeer geslaagde avond die werd afgesloten met een hapje en een drankje beschikbaar gesteld door het filmhuis.

Vrienden

Per 31122019 telde de Stichting in totaal 35 vrienden.

Relatie tot de eigenaar van het gebouw

Het gebouw is eigendom van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap. De penningmeester van onze Stichting is de directe contactpersoon met het bestuur van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap. Verzoeken om bijdragen voor onderhoud van het gebouw zullen door de penningmeester van onze Stichting ter beoordeling in het bestuur worden gebracht.

Driebergen, maart 2020, Wim Kroon secretaris.