BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

    Vooraan

Maaike Luykx, lid                 Rits Verkerk, voorzitter               Wim Kroon, secretaris

Achteraan

      Arthur Modderkolk, penningmeester             Neeltje Schravesande, lid

Bovenstaande foto geeft het bestuur weer tijdens de ondertekening van de statuten op 15 mei 2019.

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.